Bộ chuyển nguồn tự động ATS là một hệ thống chuyển nguồn tự động.

Cấu tạo bộ chuyển nguồn tự động ATS: bên trong gồm có 2 con aptomat tương ứng với nguồn lưới và nguồn máy phát (nguồn dự phòng) ngoài ra còn có thêm một mạch điện để hệ thống có thể chuyển nguồn tự động.

Hoạt động bộ chuyển nguồn tự động ATS: Khi nguồn lưới mất điện thì hệ thống sẽ tự động chuyển nguồn sang máy phát đồng thời tiếp điểm ngoài của nguồn ATS sẽ chuyển trạng thái tiếp điểm này được đưa vào tiếp điểm đề của máy phát để đề máy phát, trong khi máy phát chạy tiếp điểm đề luôn đóng. Khi nguồn lưới có điện hệ thống sẽ ưu tiên nguồn lưới, chuyển từ máy phát sang nguồn lưới tiếp điểm đề chuyển trạng thái máy phát sẽ tắt.

Chọn bộ chuyển nguồn tự động ATS thì bạn lựa chọn theo số cực (3P hoặc 4P) và dòng định mức. Đây là giá của một số sản phẩm Chint mời bạn tham khảo.

Bài viết liên quan

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn