Hướng dẫn cài đặt biến tần INVDS

          Biến tần INDVS là dòng biến tần của hãng INVDS, hãng chuyên về biến tần và khởi động mềm của nước ngoài. Biến tần có nhiều tính năng hơn so với các biến tần của các hãng khác ở mức giá tương đương. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt biến tần INVDS.

 • Màn hình ban đầu khi khởi động biến tần sẽ hiển thị tần số 0.00Hz. Nhấn Programming “PRGM” để vào phần cài đặt.
 • Màn hình hiển thị có 3 level:
  • Level 1: P0, P1… Tham số.
  • Level 2: P0.00, P0.01.., P1.00, P1.01… Chức năng tham số.
  • Level 3: 0, 1… Giá trị tham số.
 • Để thay đổi giá trị tham số nhấn nút Shift key “<<”, lưu giá trị tham số nhấn ENTER và quay lại nhấn PGRM.
 • Ngoài ra, trên màn hình biến tần có nút REV/JOG dùng để chỉnh chạy thuận ngược, để dùng được bạn phải cài đặt trong mục P7.
 • 02: Nguồn lệnh điều khiển.
  • 0 là điều khiển trên mặt biến tần.
  • 1 là điều khiển bằng nút nhấn hoặc chuyển mạch.
  • 2 là điều khiển qua giao tiếp với cổng serial.
 • 03: Nguồn điều khiển tần số.
  • 0 là cài đặt Digital (Tần số hiện tại P0.08, UP/DOWN có thể sửa đổi, không lưu khi tắt nguồn).
  • 1 là cài đặt Digital (Tần số hiện tại P0.08, UP/DOWN có thể sửa đổi, lưu khi tắt nguồn).
  • 2 là điều khiển qua chân AI1.
  • 3 là điều khiển qua chân AI2.
  • 4 là điều khiển trên mặt biến tần.
  • 5 là điều khiển qua chân DI5.
  • 6 là điều khiển qua lệnh MS.
  • 7 là điều khiển qua Simple PLC.
  • 8 là điều khiển qua PID.
 • Để cài đặt biến tần INDVS chi tiết hơn mời bạn vào link phía dưới.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẤU DÂY VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN CHO BIẾN TẦN INVDS

Bài viết liên quan

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn