Nguồn một chiều JYINS

Đầu ra: 5V, 12V, 24V, 48VDC

Đầu vào: 85 -132 VAC, 170 -264 VAC

Công suất nguồn một chiều JYINS: 35W, 50W, 120W, 200W, 350W, 500W

Xem giỏ hàng “Nguồn DC 120W 2 đầu ra” đã được thêm vào giỏ hàng.

Xem tất cả 9 kết quả

Lọc theo giá